Werkgroep Herdenkingsmonument

In de loop van 2021 is Stichting Herdenkingsmonument Liessel (SHL) opgeheven.

De taak voor het jaarlijkse organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei is overgedragen aan de Dorpsraad.
Het onderhoud van het monument, gelegen op de hoek Mgr.Berkvensstraat /Leenselweg, wordt vanaf januari 2021 uitgevoerd door gemeente Deurne.

De vroegere bestuursleden van SHL Yvonne Wijers en Fridy Smits zijn de leden van de werkgroep Herdenkingsmonument.