Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Dorpsraad bestaat momenteel uit  6 personen.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal elf leden.

Samenstelling bestuur

Koos van Straaten, voorzitter

Toon Hikspoors, secretaris

Ingeborg Uitentuis, penningmeester

Henk Hikspoors, tweede secretaris

Martien Slaats, tweede penningmeester

Lianne Verbeek, lid

De volledige naam van Dorpsraad Liessel is Stichting Dorpsraad Liessel.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 41093476.

De grondregels van de stichting zijn vastgelegd in de statuten en als aanvulling daarop in een huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk Reglement Dorpsraad Liessel 2014

Statuten Dorpsraad Liessel 1995