Rond de toren

Rond de toren wordt gratis verspreid als blad met nieuws en activiteiten uit de Liesselse gemeenschap.
In december 1975 verscheen Rond de Toren voor de eerste keer, het blad komt in beginsel iedere maand uit.

Kopij kan worden ingeleverd voor de 15e van iedere maand, (in december voor de 8e) per email: rond.de.torenliessel@gmail.com

Adverteren is mogelijk voor alle Liesselse bedrijven.

De redactie bestaat uit: Wilma van Lier en Toon van den Tillaart.