Taken Dorpsraad

De Dorpsraad houdt zich o.a. bezig met de volgende activiteiten:

  • Coördineren van vrijwilligerswerk in de openbare ruimte in Liessel.
  • Signaleren van problematiek verkeersveiligheid en parkeerfaciliteiten.
  • De Dorpsraad kan een subsidie toekennen voor kleine evenementen, zie link onderaan.
  • De Dorpsraad ondersteunt de werkgroep Liessels Historisch Erfgoed.
  • De Dorpsraad communiceert met de gemeente over het functioneren van de kermis in Liessel.
  • In een breed jeugdoverleg probeert de Dorpsraad Liesselse verenigingen te ondersteunen in haar jeugdbeleid.

Voor al deze activiteiten is een goede communicatie met de gemeente Deurne van groot belang, de Dorpsraad hecht dan ook een grote waarde aan deze samenwerking.

De gemeente Deurne heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar van 1000 Euro voor kleinschalige evenementen in Liessel, toe te kennen door de Dorpsraad.

De voorwaarden en procedure  zijn te vinden onder subsidieformulier.

.