Home

Openbare Jaarvergadering op woensdag 3 april

 

Wilt u meepraten over de zaken die Liessel aan gaan??

Kom dan naar onze openbare jaarvergadering op woensdag 3 april.

Voor dringende zaken kan men ook inspreken op onze maandelijkse besloten vergaderingen.

Neem daarvoor contact op met  dorpsraadliessel@hotmail.com

Rond de Toren februari 2024

voortaan ook digitaal op de website van de dorpsraad

Door printer problemen was het niet mogelijk om  iedereen een RonddeToren in de bus te bezorgen. Daarom hier een link naar de digitale versie.

Mooie donatie van Rabobank Peelland Zuid voor de uitkijktoren in de Peel.

Rabobank heeft 5000 Euro gedoneerd uit een fonds ter verbetering van de leefbaarheid in het werkgebied van Peelland Zuid.

Onze Dank hiervoor

 

Een mooi begin van de fondsenwerving t.b.v. de realisatie van de uitkijktoren.

Voor meer info over de uitkijktoren ga naar de website

www.Uitkijktorenliessel.nl

 

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad heeft,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com