Home

Ondanks regen en uitwijk naar andere locatie. Toch sfeervolle dodenherdenking op 4 Mei.

Op woensdag 3 april hebben we onze jaarvergadering gehouden

Op deze druk bezochte vergadering kwamen veel onderwerpen aan de orde.

Brigitte Didier manager van het COA gaf ons een update over de te verwachten gang van zaken rond de opvang; de eerste asielzoekers worden nog niet voor september verwacht, de inzet van vrijwilligers ten opzichte van een zinvolle vrijetijdbesteding wordt zeker gewaardeerd. Het emailadres van de dorpsraad kunt u gebruiken om uw bereidheid bekend te maken

Naast de standaard agendapunten, presenteerden de werkgroepen Verkeer, Groen en Dodenherdenking hun activiteiten.

Tevens werd een herziene versie van onze statuten gepresenteerd.

Martien Bots sloot de vergadering af met de visie van Energyport Peelland over de ontwikkeling van een nieuw te ontwikkelen Energy Park in Deurne.

 

Mooie donatie van Rabobank Peelland Zuid voor de uitkijktoren in de Peel.

 

Rabobank heeft 5000 Euro gedoneerd uit een fonds ter verbetering van de leefbaarheid in het werkgebied van Peelland Zuid.

Onze Dank hiervoor

 

Een mooi begin van de fondsenwerving t.b.v. de realisatie van de uitkijktoren.

Voor meer info over de uitkijktoren ga naar de website

www.Uitkijktorenliessel.nl

 

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad heeft,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com