Home

Besloten vergadering Dorpsraad Liessel.

Volgende Dorpsraadsvergadering: 4 maart  2020

Aanvang 20.00 uur in de Kastanje

Wijkbeheer

Elke maandag is  één van de wijkbeheerders van de LEVgroep aanwezig in de Kastanje in Liessel van 13.30 uur tot 16.30 uur. U kunt bij hen terecht voor een praatje of vragen die u hebt met betrekking tot uw eigen situatie of die van een ander of andere zaken.

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad hebt,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com