Home

    De Openbare vergadering van dorpsraad Liessel op 1 november werd goed bezocht.

 

Ongeveer 50 personen hebben de openbare  vergadering bezocht. De besproken onderwerpen, met name de locatie van de kermis had veel mensen naar de kastanje gelokt.  Het was duidelijk dat Liessel de kermis op het marktplein wil, en niet verstopt op het evenemententerrein.  Tijdens de evaluatie met de gemeente zal de dorpsraad hier wederom op aandringen.

Het watertappunt bij de Smeltkroes is nagenoeg klaar.  Een aanwinst voor Liessel.

Er zijn wandelommetjes gerealiseerd rondom  Liessel. Hiermee kan er bewegwijzerd gewandeld worden rondom Liessel, van De Berken tot De Peel, en van De Brink tot de Dennendijk.

Er is inmiddels ook een groenwerkgroep actief in Liessel, naast de verkeerswerkgroep, hebben we nu dus 2 werkgroepen die zich , onder de vleugels van de dorpsraad, bezig houden met de openbare ruimte in Liessel. Dorpsraad Liessel is hier heel blij mee.

Aan de realisatie van de Uitkijktoren in de Peel word, achter de schermen, hard gewerkt. Mogelijke namen zijn welkom.                                                                                Bij dit onderwerp werd er een video gepresenteerd van de effecten van de vernattingswerkzaamheden in de Liesselse Peel. Hiermee kregen we een voorschot op de vergezichten die we vanaf de uitkijktoren te zien krijgen.

De opvang van minderjarige asielzoekers op t Zand houdt de gemoederen nog steeds bezig. De timing van de realisatie is nog onduidelijk. Naast de weerstand die er met name vanuit de buurt is, zijn er ook mensen die de eventuele opvang en integratie van de kinderen in Liessel willen begeleiden.

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad heeft,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com