Home

Liessel kermis zit er weer op en was mede door het bogenfeest weer een enerverende gebeurtenis.

De locatie,(alles stond op evenemententerrein),was een punt van discussie.

Deze opstelling is tot stand gekomen in overleg gemeente, dorpsraad, uitbaters van de  feesttent en de kermis exploitanten.

De afsluiting van de Hoofdstaat was niet goed geregeld c.q. gehandhaafd. Evaluatie volgt.

Voor de realisatie van de lang gekoesterde wens van de dorpsraad om een uitkijktoren te plaatsen in de Liesselse Peel, is een aparte stichting opgericht. Deze stichting heeft ook een website: http://www.uitkijktorenliessel.nl

Hier vindt u meer informatie over de vorderingen op dit gebied.

Het rustpunt voor De Smeltkroes is klaar en doet al dienst als vertrekpunt voor de diverse wandel en fietsroutes in en rondom Liessel. Er is goede hoop dat er binnenkort ook water getapt kan worden. Dank hiervoor aan de sponsors van deze mooie voorziening voor Liessel.

Voor meer nieuws kijk naar nieuws van de dorpsraad, elders op deze site en in Rond de Toren.

Onze volgende openbare vergadering is op 1 november om 20.00 uur in de kastanje

Er is veel te bespreken over verkeer, groen, opvang asielzoekers en andere belangrijke zaken voor Liessel.

Kom en laat je stem horen.

Druk bezochte jaarvergadering van Dorpsraad Liessel.

Op woensdag 12 april vond de druk bezochte jaarvergadering van dorpsraad Liessel plaats.

Naast de standaard onderwerpen voor een jaarvergadering, zoals verslagen en financiele verantwoording, werden er na de pauze  enkele interessante presentaties gehouden waarvoor de meeste bezoekers de gang naar de kastanje hadden gemaakt.

Martien Bots gaf een presentatie over de vorderingen van de uitkijktoren in de Liesselse Peel. Deze uitkijktoren is een lang gekoesterde wens van de dorpsraad, en hopelijk ook van heel Liessel. Het is nu of nooit om de uitkijktoren te realiseren, waarvan het ontwerp gebaseerd is op de boortoren die in het begin van de twintigste eeuw gestaan heeft op de beoogde locatie. Van de Liesselse gemeenschap zal ook een bijdrage worden verwacht in de realisatiefase van het project.

Martijn van de Heuvel gaf een presentatie over de woningbouwplannen aan de Oude molen en Molenweg. Er kwamen veel vragen van de toehoorders betreffende type woningen, prijsklasse, realisatiefase en toewijzingscriteria. Veel van deze vragen konden beantwoord worden, andere nog niet, het project is nog duidelijk in de conceptfase.

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad heeft,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com