Home

Het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven.
Helaas reeds meerdere dorpsgenoten ervaren de ernstige gevolgen van heel dichtbij.

De leden van de dorpsraad willen hierbij hun medeleven uitdrukken. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, familie en vrienden van de overledenen.

Dank aan allen die bijstand verlenen op welke wijze dan ook.

U heeft reeds lang begrepen dat de jaarvergadering van 8 april is uitgesteld, voorlopig tot oktober.

Wij wensen u allen behoud van een goede gezondheid toe.

Wijkbeheer (Onderstaande tot nader bericht niet van toepassing)

Elke maandag is  één van de wijkwerkers van de LEVgroep aanwezig in de Kastanje in Liessel van 13.30 uur tot 16.30 uur. U kunt bij hen terecht voor een praatje of vragen die u hebt met betrekking tot uw eigen situatie of die van een ander of andere zaken.

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad heeft,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com