Home

Wijziging subsidiebeleid dorpsraad.

Dorpsraad Liessel heeft de mogelijkheid jaarlijks een aantal kleine evenementen in Liessel te subsidieren met de bedragen van enkele honderden euro s. De dorpsraad krijgt hiervoor middelen van de Gemeente. door de ingewikkelde procedures en criteria bleef er de laatste jaren wat geld op de plank liggen. De dorpsraad heeft de Uitgangspunten subsidie Dorpsraad vereenvoudigd en hoopt hiermee meerdere mensen en organisaties te bereiken. Let op de pot is beperkt en Op is OP.

De criteria staan ook op de pagina Organisatie.

Opvang asielzoekers op t Zand.

Het COA heeft contact gezocht met de gemeente Deurne, met de intentie om ca 45 a 50 minderjarige alleenstaande asielzoekers onder te brengen in het pand Zand 17.

De gemeente heeft de bewoners op 11 mei hierover ingelicht

Omdat het gerucht al enkele weken rond ging in Liessel, heeft Transparant Deurne op 8 mei een dorpsbijeenkomst belegd in het Lijssels Vertier. In een bomvolle zaal kwamen veel vragen  naar voren, deze vragen worden doorgespeeld naar het gemeentebestuur. Uit de grote opkomst blijkt dat er in Liessel veel zorgen bestaan over de mogelijke overlast van de opvanglocatie.

Dorpsraad Liessel is in principe niet tegen de opvang van de asielzoekers, deze asielzoekers zijn er nu eenmaal en moeten ergens gehuisvest worden.

De dorpsraad wil wel meedenken over de manier waarop de huisvesting het beste kan plaats vinden, en over de integratie van de jeugdige bewoners in onze dorpsgemeenschap.

Druk bezochte jaarvergadering van Dorpsraad Liessel.

Op woensdag 12 april vond de druk bezochte jaarvergadering van dorpsraad Liessel plaats.

Naast de standaard onderwerpen voor een jaarvergadering, zoals verslagen en financiele verantwoording, werden er na de pauze  enkele interessante presentaties gehouden waarvoor de meeste bezoekers de gang naar de kastanje hadden gemaakt.

Martien Bots gaf een presentatie over de vorderingen van de uitkijktoren in de Liesselse Peel. Deze uitkijktoren is een lang gekoesterde wens van de dorpsraad, en hopelijk ook van heel Liessel. Het is nu of nooit om de uitkijktoren te realiseren, waarvan het ontwerp gebaseerd is op de boortoren die in het begin van de twintigste eeuw gestaan heeft op de beoogde locatie. Van de Liesselse gemeenschap zal ook een bijdrage worden verwacht in de realisatiefase van het project.

Martijn van de Heuvel gaf een presentatie over de woningbouwplannen aan de Oude molen en Molenweg. Er kwamen veel vragen van de toehoorders betreffende type woningen, prijsklasse, realisatiefase en toewijzingscriteria. Veel van deze vragen konden beantwoord worden, andere nog niet, het project is nog duidelijk in de conceptfase.

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad heeft,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com