Vergaderingen

De openbare dorpsraadsvergaderingen vinden in 2017 plaats op 12 april (jaarvergadering) en  4 oktober (najaarsvergadering) van 20.00 – 22.00 uur

De overige dorpsraadsvergaderingen 2017 openbaar van 20.00-20.30 uur:

woensdag / 1 november / 6 december  in de Kastanje.

U vindt hier de agenda en verslagen van vergaderingen en overige informatie die aan de orde is geweest in openbare dorpsraadvergaderingen.

Klik op onderstaande links voor:

2017 website Activiteitenkalender versie 1

jaarvergadering

Jaarverslag 2015

2016 04 06 agenda openbare

wijkscan liessel april 2016

verslagen

 

Graag wijzigingen en aanvullingen van de collecte kalender 2015 via email doorgeven aan dorpsraad Liessel