NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

 Dorpsraad Liessel staat achter plannen om kermis weer naar het centrum terug te halen.

Op de  vergadering van 6 september j.l. heeft Ruud Berkers namens een groot aantal Liesselnaren de wens naar voren gebracht om de kermis weer naar het centrum te halen, en de hoofdstraat hiertoe af te sluiten vanaf kruising bij Jan Linders.
De onveilige verkeerssituatie tijdens de afgelopen kermis alsmede de vernielingen aangericht op de jeu de boules banen, hebben hierbij de doorslag gegeven. Voorwaarde is wel dat de verkeersregeling rondom de kom van Liessel dan goed geregeld moet zijn.