Bestuur
Het bestuur van de Dorpsraad bestaat momenteel uit 7 personen.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal elf leden.

Samenstelling bestuur
Emmy Thijssen, voorzitter                          foto Emmy
Jaklien Verbaarschot, secretaris                blank_female
Els Rijnders, penningmeester                  blank_female
Henk Hikspoors, tweede secretaris            foto 2014 Henk
Martien Slaats, tweede penningmeester    img058martien
Ben van Hal, lid                                             blank-profile-hi

Ook lid worden van de Dorpsraad? Neem dan contact op met voorzitter Emmy Thijssen op tel. 0493-342566
of mail naar dorpsraadliessel@hotmail.com voor meer informatie.

De volledige naam van Dorpsraad Liessel is Stichting Dorpsraad Liessel.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 41093476.

De grondregels van de stichting zijn vastgelegd in de statuten en als aanvulling daarop in een huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk Reglement Dorpsraad Liessel 2014

Statuten Dorpsraad Liessel 1995