Nieuws

Hier vindt u de laatste nieuwtjes van de dorpsraad
Lees meer

Activiteiten

De dorpsraad houdt zich bezig met diverse activiteiten en projecten
Lees meer

Organisatie

De huidige bezetting van de dorpsraad en hun functies
Lees meer

Vergaderingen

Kijk hier voor agenda’s en verslagen van de diverse dorpsraadvergaderingen.
Lees meer

Dorpsraad Liessel wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018 toe.

Recreatiezonering Peelvenen

De hele maand december kan er nog gereageerd worden op het conceptplan over de recreatiezonering van de Peel. Bekijk dit plan via onderstaande link:

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-pelen/recreatiezonering.

U kunt uw reactie geven via email of contactformulier op de website

 

  Volgende Dorpsraadsvergadering:    openbaar van 20.00 – 20.30 uur  woensdag 7 februari om 20.00 in de Kastanje.

Vervolgens: 7 maart, 4 april jaarvergadering, 9 mei, 6 juni, 4 juli,5 september, 3 oktober, 7 november en 2 december.

 

 
 

 

Wijkbeheer

Elke maandag is  één van de wijkbeheerders van de LEVgroep aanwezig in de Kastanje in Liessel van 13.30 uur tot 16.30 uur. U kunt bij hen terecht voor een praatje of vragen die u hebt met betrekking tot uw eigen situatie of die van een ander of andere zaken.

Dorpsraad Liessel zet zich in voor de instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van Liessel. Wij komen maandelijks bij elkaar om Liesselse aangelegenheden te bespreken.

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is afgesproken dat alle besloten vergaderingen van de Dorpsraad het eerste half uur openbaar zijn. De vergaderingen starten telkens om 20.00 uur in de Kastanje in ruimte ’t Sloot. Als u wilt komen luisteren waar de Dorpsraad mee bezig is of als u een vraag of opmerking voor de Dorpsraad hebt,  bent u welkom bij deze vergaderingen.

 

Kijk ook eens op onze: “NIEUWS”  pagina.

Wij zijn ook bereikbaar via ons emailadres: dorpsraadliessel@hotmail.com